بورس

آغاز عرضه دیگنیتی در بورس/چه محصولاتی در بورس کالا عرضه می‌شود؟

تاریخ عرضه نام کالا تالار ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ لوب کات سبک تالار فرآورده‌های نفتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ قیر PG۶۴۲۲ تالار فرآورده‌های نفتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ قیر MC۲۵۰ تالار فرآورده‌های نفتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ قیر ۶۰۷۰ تالار فرآورده‌های نفتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ورق گالوانیزه G تالار صنعتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ورق قلع اندود تالار صنعتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ آهن اسفنجی بریکت تالار صنعتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ورق رنگی تالار صنعتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ورق سرد B تالار صنعتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ دیگنیتی سفید (تریم مشکی) تالار خودرو ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ دیگنیتی مشکی (تریم مشکی) تالار خودرو ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ دیگنیتی سفید (تریم قرمز) تالار خودرو ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ دیگنیتی مشکی (تریم قرمز) تالار خودرو ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ وکیوم باتوم تالار حراج باز ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی استایرن انبساطی ۴۲۲FC تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ الکیل بنزن خطی تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG۶۴۱ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX۳ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۵ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سنگین فیلم F۷۰۰۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سنگین بادی BL۳ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E۰۲ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۱ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG۶۴۵ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سبک فیلم LFI۲۱۱۹ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B۰۲ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP۱۰۰B تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF۵۵ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۸۲۵ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F۶ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۵ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۸۲۱ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سنگین لوله CRP۱۰۰N تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۱ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN۰۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B۰۴UV تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX۰۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UV تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N۰۷UV تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶E۰۲ تالار پتروشیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا