بورس

عرضه انواع قیر در بورس کالا

تاریخ عرضه نام کالا تالار ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ قیر PG۵۸۲۲ تالار فرآورده‌های نفتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ قیر PG۶۴۲۲ تالار فرآورده‌های نفتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد ۱۴، ۱۸ و ۲۰ -A۳ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ تیرآهن ۱۴و۱۶ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ نبشی ۵ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ مس مفتول تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد ۱۰ و ۱۲ – A۳ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد ۱۸ و ۲۰ – A۳ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد ۲۵ و ۲۸ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ناودانی ۱۰ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ نبشی ۷ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ورق گرم تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ سبد میلگرد طول کوتاه A۳-۲۲,۲۸ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ نبشی ۸ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ تیرآهن ۱۴ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ سیم و مفتول مسی تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد طول کوتاه ۱۴، ۱۸ و ۲۰ – A۳ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد ۲۰,۱۶،۱۴-A۳ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ نبشی ۶ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد طول کوتاه ۱۴و۱۶و۲۰-A۳ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد ۱۲-A۳ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ نبشی ۴ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ تیرآهن ۱۲ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد ۲۲ تا ۲۸-A۳ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد طول کوتاه ۱۴ تا ۲۰-A۳ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد طول کوتاه ۲۲ تا ۲۸ – A۳ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ناودانی ۱۶ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد سنگین A۳-۲۸.۳۲ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد ۲۰ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ناودانی ۸ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ناودانی ۱۴ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ناودانی ۱۲ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ نبشی ۳ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد طول کوتاه ۲۲ و ۲۵ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد ۲۲ و ۲۵ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد طول کوتاه ۱۸ و ۲۰ – A۳ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ناودانی ۶ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ تیرآهن طول کوتاه ۱۴ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد ۲۲ و ۲۸ -A۳ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ تیرآهن ۱۸ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ تیرآهن ۲۰ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ تیرآهن ۱۴ نیمه سبک تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد طول کوتاه ۳۲ تا ۲۲-A۳ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد ۱۰,۸-A۲ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد طول کوتاه ۲۸ و ۳۲ -A۳ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ورق گالوانیزه G تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ تیرآهن طول کوتاه ۱۸ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد ۲۲ و ۲۵ و ۳۲ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد ۸-A۲ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد متوسط ۱۶، ۱۸، ۲۰ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ میلگرد ۲۵,۲۸،۳۲-A۳ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ تیرآهن متوسط ۱۶ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ استایرن منومر تالار حراج باز ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ دی اتیل هگزانول تالار حراج باز ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ منومر وینیل استات تالار حراج باز ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) تالار حراج باز ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص تالار حراج باز ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ کنسانتره سنگ آهن تالار حراج باز ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ پارازایلین تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ کریستال ملامین تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ آروماتیک سنگین تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ارتوزایلن تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ بنزن تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ اسید استیک تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ منو اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ دی اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ دی اتانول آمین تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ نرمال بوتانول تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ زایلین مخلوط تالار پتروشیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا