بورس

عرضه کامیون‌های کشنده نیمه تریلر و کمپرسی در بورس کالا

تاریخ عرضه نام کالا تالار ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ گوگرد کلوخه تالار فرآورده‌های نفتی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ گوگرد پاستیلی تالار فرآورده‌های نفتی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ قیر ۶۰۷۰ تالار فرآورده‌های نفتی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ قیر PG۶۴۲۲ تالار فرآورده‌های نفتی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ قیر PG۷۰۱۶ تالار فرآورده‌های نفتی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ قیر ۸۵۱۰۰ تالار فرآورده‌های نفتی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ قیر PG۵۸۲۲ تالار فرآورده‌های نفتی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ قیر MC۲۵۰ تالار فرآورده‌های نفتی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ قیر امولسیون CRS۱ تالار فرآورده‌های نفتی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ شمش آلیاژ ADC۱۲ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ ورق گالوانیزه G تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ ورق رنگی تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ ورق سرد B تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ ورق قلع اندود تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ مفتول آلومینیوم ۹.۵ تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ فرو سیلیسیم تالار صنعتی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ کامیون کشنده نیمه تریلر FAW CA۴۲۵۰ تالار خودرو ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ کامیون کمپرسی FAW CA۳۲۵۰ تالار خودرو ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ وکیوم باتوم تالار حراج باز ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ مس کاتد تالار حراج باز ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین بادی BL۳ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX۳ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG۶۴۵ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سبک فیلم LFI۲۱۱۹ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین بادی HBM۵۵۱۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین فیلم F۷۰۰۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B۰۲ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N۰۷UV تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B۰۴UV تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UV تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E۰۲ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B۱۸UV تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ الکیل بنزن خطی تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B۱۸UV LMP تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی استایرن انبساطی ۴۲۲FC تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۲۰AA تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV۰۱۵۷W۲۹۰۱ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی استایرن انبساطی نسوز F۱۰۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی استایرن انبساطی نسوز F۲۰۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی استایرن انبساطی نسوز F۳۰۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی استایرن انبساطی R۲۰۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی استایرن انبساطی R۳۱۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP۱۰۰B تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۸۲۱ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۱ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۵ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۸۲۵ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۵ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG۶۴۱ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین فیلم EX۵ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین لوله CRP۱۰۰N تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F۶ تالار پتروشیمی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۱ تالار پتروشیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا