بورس

۳۰۵۰ دستگاه لاماری، هایما S۷ و T۵ مهمان امروز بورس کالا

تاریخ عرضه نام کالا تالار ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌استایرن انبساطی نسوز F۱۰۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌استایرن انبساطی نسوز F۲۰۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌استایرن انبساطی نسوز F۳۰۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌استایرن انبساطی R۲۰۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌استایرن انبساطی R۳۱۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سبک فیلم LFI۲۱۱۹ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سنگین فیلم HFI۵۱۱۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سنگین بادی HBM۵۵۱۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن ترفتالات بطری BG۷۳۱ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سنگین فیلم F۷۰۰۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B۰۴UV تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌استایرن انبساطی ۲۲۱HS تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UV تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌استایرن انبساطی ۳۲۱HS تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌استایرن انبساطی ۴۲۲FC تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N۰۷UV تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E۰۲ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶E۰۲ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سبک خطی ۲۲B۰۲ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX۰۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN۰۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ الکیل بنزن خطی تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B۱۸UV تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سبک خطی ۲۲B۰۲KJ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سنگین دورانی ۳۰۳۰UA تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۵ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۱ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن ترفتالات بطری BG۸۲۱ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۵ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG۶۴۱ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۱ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن EX۳ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV۰۱۵۷W۲۹۰۱ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سنگین لوله CRP۱۰۰N تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سنگین لوله مشکی CRP۱۰۰B تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پلی‌اتیلن سنگین بادی BL۳ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هایما S۷ سفید تالار خودرو ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ T۵ اتوماتیک سفید تالار خودرو ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ T۵ اتوماتیک مشکی تالار خودرو ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ لاماری ایما مشکی تالار خودرو ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ لاماری ایما سفید تالار خودرو ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ لاماری ایما خاکستری تالار خودرو ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ورق گالوانیزه G تالار صنعتی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ورق گرم B تالار صنعتی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ورق رنگی تالار صنعتی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ورق سرد B تالار صنعتی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ورق قلع اندود تالار صنعتی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ مس مفتول تالار صنعتی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شمش طلا ۹۹۵ تالار طلا ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ قیر PG۷۰۱۰ تالار فرآورده‌های نفتی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ گوگرد کلوخه تالار فرآورده‌های نفتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا